Królestwo Boże
Przejdź do treści

Menu główne:

Żyjemy w czasach ostatecznych, w czasach Apokalipsy. Jest więcej, niż prawdopodobne, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to, co zapowiedział Jezus, się stanie. Nic więc dziwnego, że Bóg przez swojego Ducha przygotowuje Kościół - Oblubienicę na spotkanie ze swoim Synem - Oblubieńcem. Spotkanie to poprzedzi wylanie Bożego gniewu na świat za jego nieprawość, gdyż szybko się dopełnia miara jego grzechu.
Nietrudno zauważyć, że nienawiść do uczniów Chrystusa w świecie nieustannie wzrasta. Wzrasta też liczba męczenników za wiarę. Boga, w którego wierzą chrześcijanie, usuwa się systematycznie z każdego miejsca, zastępując ideologią i bogami New Age. Wszystko to ma na celu przygotowanie drogi dla antychrysta. Niech więc ta strona będzie zachętą do szukania Boga i uświęconego życia, byśmy należeli do mądrych panien:

"Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie."

Mt 25,1-13


krolestwoboze@tlen.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego